Näthat

Vi är i uppstarten av ett ämnesövergripande projekt som kallas: Stopp! Rätten till min kropp. I det projektet kommer vi bla arbeta med näthat. Som en uppstart på projektet har vi läst Frida Malmgrens serie om nättroll. Torsdagen den 23/11 fick vi besök av Frida och två representanter från Statens Medieråd.