Om

Marvelous Musicians
Vi, 7F, är en härlig musikklass på Oxievångsskolan i Oxie, Malmö. Vi kallar oss Marvelous Musicians eftersom vi kan skapa musik både med instrument och ord. Vi kommer blogga i ämnet svenska och det kommer bli en del musikinslag på vår blogg då svenska och musik passar fint ihop.

Syfte och mottagare 

Vi använder bloggen i syfte att öka vår lust att lära genom att sprida vårt skolarbete till fler mottagare. Det känns som att det blir roligare att skriva, skapa saker när vi vet att fler läser, tar del av det vi skapar. Det känns kul att visa upp det som vi arbetar  hårt med på lektionerna. Om vi lyckas med bloggen är det något som vi kan visa upp och vara stolta över. Det är också något som är lite annorlunda mot allt det vi brukar göra på lektionerna och det blir som ett avbrott mot allt det vanliga skolarbetet. Det hade varit kul om vi fick många läsare som kanske skulle kunna ge respons på det vi gör. För att sprida vårt arbete till många mottagare har vi utöver bloggen även skapat ett Instagramkonto: MarvelousMusicians 

Klassen har lite olika tankar om vilka vi vill nå, en del tänker att det vore kul om andra skolor läser det vi gör och en del vill nå alla människor som är intresserade av tex musik och lyrik.

Genom att arbeta med en blogg och göra vårt språk synligt för en bred publik måste vi träna oss i att anpassa vårt språk efter mottagare.

Genom bloggen tränar vi oss i att kombinera texter med bilder och musik för att levandegöra och förstärka budskap. Dessa budskap kan spridas till fler genom vårt bloggande.

Genom bloggen kommunicerar vi även vad vi gör till våra vårdnadshavare, vi kommunicerar med varandra och Jennie kommunicerar vad vi har gjort till oss, elever ibland som en slags sammanfattning.

Klassen diskuterar bloggens innehåll, syfte, mottagare och  utseende med varandra och sin lärare i svenska Jennie Rosen. Vi röstar om beslut som ska fattas och en del saker drar vi lott om.  Vår lärare Jennie Rosen är ansvarig för bloggen tillsammans med tre elever:

Den pedagogiska kopplingen

Läroplan för grundskolan, kapitel 1 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Kursplan i svenska, 7-9, syftesdel: 
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Upphovsrätt

Vi använder oss av material som vi har skapat själva. Du får gärna dela vidare vårt material om du anger att vi är upphovsmän till materialet och länkar till oss.

Ibland använder vi bilder som vi har funnit på internet men det är bara bilder som får delas och spridas enligt Wikimedias CC-licenser, CC search och Google avancerad sökning. När vi använder andras bilder anger vi detta med källa och länk till bilden.

Författarinnan: Ritta Jacobsson har gett oss bilder som hon har fotat till boken: Han kallar sig Esmeralda. Hon har gett oss tillåtelse att använda bilderna.  När vi använder dessa bilder anger vi källan till bilderna.

Vi har frågat B/Wahlströms förlag om lov att få fota bokomslaget till: Han kallar sig Esmeralda och lägga ut på bloggen. De har gett oss tumme upp för detta samt gett ok till att vi lägger ut bilder på omslaget på vårt Instagramkonto.

Vad har vi lärt oss?
(Vi fyller på här efterhand som vi lär oss saker.)

  • Vi har lärt oss att göra inlägg på en blogg och har lärt oss hur inlägg ska se ut, t.ex.  att de ska ha intressanta titlar och en inledning.
  • Vi har lärt oss skriva på ett nytt sätt.
  • Vi skriver mer utvecklat, vi använder fler ord än tidigare och förklarar saker mer. När vi skriver på bloggen måste vi förklara saker mer för att de som läser ska förstå, det finns en anledning till att vi måste göra det nu.

Varför borde vi vinna Webbstjärnan?

Vi har ett bra syfte med vår blogg och vi följer vårt syfte. Bloggen är tydligt kopplad till kursplanen i svenska.
Vi borde vinna Webbstjärnan för att vi är en musikklass och kombinerar musik med text och bild på vår blogg, vilket gör den mer intressant och rolig.
Vi borde vinna Webbstjärnan för att vi är bäst och för att vi är legender.