Språkbruk

Under arbetet med: Stopp! Rätten till min kropp har vi gått igenom kraftuttryck/svordomar, slang och lite kort om dialekt. Vi har arbetat med vilka ord vi använder i olika sammanhang beroende på mottagare och situation.  Några elever lade ut sina Tomteversioner, som vi gjorde innan jullovet, på vår blogg. Vi skulle göra om Victor Rydbergs Tomten till en svordomsversion, tonårsversion med slang eller en dialekt version där den skulle skrivas på grov skånska.

Du finner dem här:

Tonårsversion 
Tonårstomte  
Tomten – en svordomsversion 

Språkbruk kommer löpa som en röd tråd genom hela läsåret och vi kommer bl.a. arbeta med det när vi skriver på bloggen: Hur anpassar vi vårt språk efter mottagare t.ex.? Bloggen gör att vi måste tänka mer på hur vi formulerar oss, vi måste tänka lite mer på hur vi skriver och blir mer noggranna.